VEKA EFECTLINE

Effectline to pierwszy 5-komorowy system profili VEKA przeznaczony do powszechnego budownictwa mieszkaniowego i biurowego.

Effectline to pierwszy 5-komorowy system profili VEKA przeznaczony do powszechnego budownictwa mieszkaniowego i biurowego. Jego konstrukcja została zoptymalizowana pod względem dopasowania do panujących w Polsce warunków atmosferycznych, w tym średnich temperatur oraz siły wiatru. W efekcie uzyskano profil zapewniający niezbędną w naszych warunkach izolację cieplną i akustyczną, przy korzystnej cenie zakupu. Effectline jest więc rozwiązaniem ze wszech miar ekonomicznym zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu.

Ten typ okna występuje jedynie w białej, podstawowej barwie.

Effectline posiada również 70-milimetrową głębokość zabudowy (czyli szerokość ramy okiennej) oraz spełnia oczywiście parametry normy PN EN 12608 dla profili klasy A, w tym grubość ścianek zewnętrznych 2,8 – 3,2 mm. Wyposażony jest w solidne wzmocnienia stalowe o grubości 1,5 mm (w profilu ramy wzmocnienie stalowe zamknięte, w profilu skrzydła wzmocnienie otwarte), co daje oknom niezbędną stabilność i umożliwia gięcie profili w łuki oraz silne mocowanie okuć. Zastosowanie znajdują standardowe okucia. Profil posiada dwie współekstrudowane uszczelki ramowe o specjalnej konstrukcji oraz dwie dwupowierzchniowe współekstrudowane uszczelki podszybowe. Wszystkie uszczelki w kolorze czarnym. Wysokość pakietu profili ramy i skrzydła wynosi w sumie jedynie 109 mm (w tym przylga szybowa o wysokości 18 mm), zatem uzyskana tym sposobem duża powierzchnia szyb umożliwia dobre doświetlenie wnętrza pomieszczenia.

Kolejną zaletą systemu Effectline jest jego techniczna kompatybilność z innymi systemami VEKA o głębokości zabudowy 70 mm – w tym z systemem Perfectline, co umożliwia m. in realizację drzwi balkonowych 2-skrzydłowych w systemach kombinowanych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

1. System o głębokości zabudowy 70 mm i 5-komorowej geometrii.
2. Grubość ścianek zewnętrznych profila 2,8 – 3,2 mm, co spełnia najwyższe standardy RAL- „Klasa A” (PN-EN 12608).
3. Współekstrudowane uszczelki zewnętrzne o specjalnej konstrukcji chronią przed przenikaniem zimnego powietrza i wilgoci.
4. Wzmocnienia stalowe znane z innych sprawdzonych profili 70-milimetrowych, zapewniające stabilność statyczną i długookresową funkcjonalność.
5. Zgrabne wzornictwo o eleganckiej i klasycznej optyce Perfectline.
6. Bardzo niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wynosząca 109 mm zapewnia większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza.
7. Pewny montaż standardowych okuć w skrzydle i ramie.
8. Dostępność szerokiej palety kompatybilnych elementów łącznych i uzupełniających z 70-milimetrowych systemów profili VEKA Perfectline.
9. Okucia MACO MULTI-MATIC.
10. listwa podparapetowa z uszczelką. Ułatwia montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz gwarantuje dodatkową izolację cieplną.